გლობალური გვერდი

Team

Catalunya

გაზიარება

Players

Javed Fakeermahmad Captain

Ally Ramchurun

Fayyaz

Ashfaq Aukbaraullee

Rameez Ruhomally

Sarfaraz Joomun

Fayzan Ochotoya

შესარჩევი

გაზიარება