გლობალური გვერდი

Team

Bianconeri

გაზიარება

Players

Zuhayr Oojageer

Nassir Boyragee

Thumb 5718c7ea0e977c17d89d1f326290e252

Ruhomauly Waseem

Irfaan jooman

Umar Suffee

Zaafir Heetun Captain

Arshad Soobye

შესარჩევი

გაზიარება