გლობალური გვერდი

Mapview?app code=bdja0ogm5oovd0imp1esfw&app id=i0g5utqiqg5bdifr0or6&c= 29.902407%2c 71.255354&h=300&poix0= 29.902407%2c 71 Cut out fake

შაბათი,25.იანვარი 9:30 დილის

La Serena (Parque Pedro de Valdivia)

რუკის გახსნა გაზიარება

ზედაპირი

ბალახი

გაზიარება

ადგილობრივი პარტნიორები

ყველა შესარჩები ეტაპი Map mask  shadow