Глобална страница

Rulebook Cut out fake

Правила

Това не е обикновена игра. Правилата ще променят стила ви на игра и стратегията на план ви за игра. Запомнете детайлите, имайте ги предвид и ни представете вашата A игра.Вкарвате гол, другият отбор губи играч

Играта продължава 10 минути или докато в един отбор няма останали играчи
Прочетете всички правила в нашия

Правилник